Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Dạy sửa laptop Hải Phòng: Điều kiện cho I/O hoạt động, Phân tích nguồn thứ cấp laptop Sony EB-MBX223

Những bài trước chúng ta đã tìm tìm hiển khối nguồn đầu vào / nguồn chờ trong laptop Sony EB (MBX-223).Đây là 2 khối nguồn ó ngay khi ta vừa cấp mguồn vào máy và chưa khởi động máy.
Nguồn thứ cấp hay còn gọi là nguồn cấp sau chỉ có khi khởi động máy, Như vậy nó cần I/O và ROM nguồn phải làm việc trước cùng lúc khi có nguồn chờ có như vậy vì với laptop kích khởi động chính là lúc kéo 1 chân khởi động I/O từ trạng thái cao xuống thấp trong khoảng 8ms.

Điều kiện làm việc của chip I/O: Winbond NPCE783L (U4)
_Nguồn chờ cấp vào các chân : 19,46,76,88 104,115,4,102:


_Xung nhịp 32,768Khz xuất hiện ngay tại chân 77,79 cùa chip I/O nhờ thạch anh Y1 mắc sẵn vào 2 chân này:
Phần này xác định khá dễ khi dùng đồng hồ số có hỗ trợ đo tần số như :

_Một mạch tạo xung Reset hoạt động đi vào chân 85 của chip I/O đặt trang thái hoạt động ban đầu cho chip I/O nhờ thới hằng RC (R15_C12):


0 nhận xét:

Đăng nhận xét