Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Dạy sửa laptop Hải Phòng: Dell Inspiron 1464 mất nguồn CPU

Main board laptop Dell inspiron 1464 mất nguồn CPU , khi nhận máy đã qua nơi khác sửa gần như khắp main board.Khi kích nguồn dòng lên 0,09A Mất nguồn đo nhanh các cuộn dây thấy mất nguồn CPU tại cuộn PL8 ,PL9 và nguồn cho khối VGA : +VCC_GFX_CORE tại PL6.Theo sơ đồ , trong trường hợp này có thể :
- Khối nguồn +VCC_GFX_CORE không hoạt động cũng kéo theo mất nguồn CPU
- Cũng có thể mất nguồn CPU kéo theo khối nguồn VGA (+VCC_GFX_CORE) khôg hoạt động.
Dùng đồng hồ kim đo áp nhanh tại cuộn LP6 , khi kích nguồn tại cuộn dây này có áp ra và mất ngay chứng tỏ khối này có nhiều khả năng khôg hư, nguoên nhân có thể do mât nguồn CPU nên CPU không hoạt động làm mất lệnh GFXVR_EN từ cpu về chân 11 PỤ nên mất nguồn VGA.
Quay về khối nguồn CPU kiểm tra các áp tại ic nguồn CPU ( PU3: MAX17036GTL+) nhận thấy:
- khi kích nguồn chân 13 IMVP_VR_ON có áp rối mất ngay nhưng cuộn PL8,9 thì không hền thấy áp
- Đo các chân cấp nguôn cho PU3 thì có đủ +5V_RUN cấp vào pin 7,26
nhưng khi kiểm tra chân 16 Ton thấy 0v , đo đầu kia điện trở PR46 (200k) vẫn có 19V > nguyên nhân có thể do đây.
Gỡ trở ra đo thấy đứt hẳn tiến hành thay trở khác , khởi động , máy có nguồn dòng lên 0,6A,gắn cpu vào dòng lên 1,7A không nhúc nhích . Thay CPU khác máy boot lên hình bình .


Kết luận : máy hư trở mất nguồn CPU nhưng có thể do nơi nào đó đã làm phat sinh chết thêm cpu > tội cho khách..lãnh đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét